(1)
Wach, K. Edytorial: Edukacja W służbie Dla przedsiębiorczości. HW 2016, 15, 5-8.