Pasierbek, W. (2017). Człowiek i pedagogika na progu nowego tysiąclecia. Horyzonty Wychowania, 1(1), 5-7. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1173