Albański, Łukasz. (2017). The new brave world of race? Interracial adoption and the issue of racial categorization. Horyzonty Wychowania, 16(37), 87-101. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1256