Melosik, Z. (2018). Globalizacja, amerykanizacja i procesy (glo)kalizacji. Konteksty i kontrowersje. Horyzonty Wychowania, 17(41), 11-27. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1509