Świętek, A. W. (2019). Edukacja formalna na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Horyzonty Wychowania, 17(44), 189-197. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1561