Klimek, G. (2019). Wolność i otwartość jako składnik aktywizacji przedsiębiorczości studentów. Horyzonty Wychowania, 17(44), 179-188. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1568