Wiśniewska, D. (2019). Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0). Horyzonty Wychowania, 17(44), 83-92. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1579