Zysk, W. (2019). Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego. Horyzonty Wychowania, 17(44), 219-227. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1583