Łobacz, K., & Głodek, P. (2019). Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Horyzonty Wychowania, 17(44), 167-177. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1585