Głód, G., & Raczyńska, E. (2019). Analiza projektu "Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie" w ramach praktycznego profilu studiów "Przedsiębiorczość i Finanse". Horyzonty Wychowania, 17(44), 199-208. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1587