Pędziwiatr, E., & Kulczycka, J. (2019). Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR. Horyzonty Wychowania, 17(44), 93-102. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1589