Grabińska, B. A. (2019). Sytuacja zawodowa absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych wchodzących na rynek pracy w świetle zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce. Horyzonty Wychowania, 17(44), 155-166. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1593