Pindór, T. (2019). Kształcenie studentów uczelni technicznej z wykorzystaniem aktywnych metod rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Horyzonty Wychowania, 17(44), 103-112. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1594