Sajdera, J. (2019). Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych. Horyzonty Wychowania, 17(44), 145-154. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1595