Korpysa, J. (2019). Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 17(44), 125-134. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1597