Adamczyk, M. (2019). Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka. Horyzonty Wychowania, 17(44), 113-123. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1602