Adamczyk, M. (2019). Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka. Horyzonty Wychowania, 17(44), 113-123. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174411