Siemieniak, P., Rembiasz, M., & Ruta, A. (2019). Zarządzanie zespołem jako kompetencja przedsiębiorcy na podstawie analizy zachowań studentów. Horyzonty Wychowania, 17(44), 135-144. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1604