Turlejska, B. (2018). Różnorodność i wspólnota narracji w teatrze młodzieży – studium przypadku. Horyzonty Wychowania, 17(42), 135-146. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174210