Smutek, H. (2019). Znaczenie strategii relacyjnych w stymulowaniu innowacyjności. Horyzonty Wychowania, 17(44), 241-250. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1638