Wach, K. (2019). MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, 17(44), 209-218. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1646