Pera, B. (2019). Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 17(44), 229-240. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1648