Pera, B., & Pasierbek, W. (2019). Edytorial vol. 17, nr 44. Horyzonty Wychowania, 17(44), 5-6. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1730