Pasierbek, W. (2019). Antropologia immanentno-transcendentalna dialogu i jej implikacje edukacyjne. Horyzonty Wychowania, 17(44), 253-264. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1739