Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/176