Telicki, M. (2022). Pedagogika pastiszu – co spodobałoby się Ignacemu Loyoli w Nowych wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?. Horyzonty Wychowania, 21(57), 51-61. https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.07