Marek, Z. (2022). Ojcostwo w wychowaniu. Horyzonty Wychowania, 21(58), 45-55. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.06