Daszykowska-Tobiasz, J. (2022). Cierpienie duchowe dziecka w wyniku śmierci rodzica. Horyzonty Wychowania, 21(58), 57-67. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.07