Kondzioła-Pich, K. (2022). Kazania i homilie jako narzędzie kształtowania duchowości dziecka. Pragmatyczne aspekty kontekstu wypowiedzi. Horyzonty Wychowania, 21(58), 33-43. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.05