Sieradzka-Baziur, B. (2022). Rozwój duchowy dziecka w pedagogice Janusza Korczaka. Horyzonty Wychowania, 21(58), 11-21. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.03