Sieradzka-Baziur, B. (2022). Edytorial: Horyzonty duchowoƛci. Horyzonty Wychowania, 21(58), 5. https://doi.org/10.35765/2158.01