Sieradzka-Baziur, B. (2022). Editorial: Horizons of Spirituality. Horyzonty Wychowania, 21(58), 7. https://doi.org/10.35765/2158.02