Bochniarz, K., & Witkowska , M. (2022). Rekonstrukcja historyczna – czy pasja chroni przed uzależnieniem?. Horyzonty Wychowania, 21(59), 123-134. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2159.13