Krupska, M. (2022). Narracja jako restauracja wymiaru humanistycznego w pedagogice fenomenologicznej Maxa van Manena. Horyzonty Wychowania, 21(59), 69-78. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2159.08