Jaglarz, E., & Popiel, A. (2023). Wybrane aspekty religijności u osób z niepełnosprawnością ruchową . Horyzonty Wychowania, 22(61), 137-148. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.13