Karkowska, M. (2023). Ciało naznaczone biograficznie -ślady, świadectwa i transgresje. Horyzonty Wychowania, 22(62), 31-40. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.05