Sztobryn-Bochomulska, J. (2023). O potrzebie przygotowania nauczycieli do bycia z dziećmi i młodzieżą doświadczonymi kryzysem lub traumą. Horyzonty Wychowania, 22(62), 107-117. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.12