MuszyƄski, M. (2023). Embodiment in Old Age . Horyzonty Wychowania, 22(62), 73-83. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.09