Kmiecik-Jusięga, K. (2023). Cele logoprofilaktyki, nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Założenia teoretyczne . Horyzonty Wychowania, 22(62), 121-130. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.13