Pawlak, J. (2014). Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 157-169. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/29