Sieradzka-Baziur, B. (2015). Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, red. naukowa Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 221. Horyzonty Wychowania, 13(27), 167-169. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/297