Pasierbek, W. (2015). Edytorial. Horyzonty Wychowania, 10(19), 5-8. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/306