D’Ambrosio, R. (2011). La politica tra sicurezze e paure. Horyzonty Wychowania, 10(19), 11-24. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/307