Sieradzka-Baziur, B. (2011). Lęki "homo loquens" i "homo scribens". Horyzonty Wychowania, 10(19), 125-148. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/314