Dziewiecki, M. (2011). "Mały Książę" jako forma komunikacji wychowawczej. Horyzonty Wychowania, 10(19), 191-207. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/317