Sajdera, J. (2011). Społeczny kontekst edukacji w okresie dzieciństwa. Horyzonty Wychowania, 10(19), 232-239. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/320