Pasierbek, W. (2010). Edytorial: Lęki współczesności. Horyzonty Wychowania, 9(18), 5-6. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/332