Kaczmarska-Krawczak, J. (2014). Współpraca nauki i biznesu w Polsce na przykładzie regionu łódzkiego. Horyzonty Wychowania, 13(28), 237-248. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/34