Taboł, S. (2010). Lęki o wychowanie. Horyzonty Wychowania, 9(18), 239-247. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/347