Pasierbek, W. (2010). Edytorial: Od racjonalnoƛci do emocjonalnoƛci. Horyzonty Wychowania, 9(17), 5. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/352