Pasierbek, W. (2010). Editorial: From rationality to emotionality. Horyzonty Wychowania, 9(17), 7. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/353